บริษัท

บริษัท ยูนีค คอนโทรล จำกัด เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องมือวัดและเครื่องสอบเทียบมาตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2538 ในฐานะพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำที่ได้รับการผลิตจากโรงงานในทวีปยุโรปและอเมริกา เรารับรองความคุ้มค่าที่ดีที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน

เรามีเป้าหมายในการมุ้งสู่เส้นทางการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า, น้ำมันและก๊าซ, ปิโตรเคมี, การแปรรูปทางเคมี, ยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, บำบัดน้ำและน้ำเสีย, เยื่อและกระดาษ, เทคโนโลยีชีวภาพและเวชภัณฑ์ และอื่น ๆ

นอกจากนี้ บริษัทของเรายังมีบริการสอบเทียบแก่เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมโดยห้องสอบเทียบมาตรฐาน ระดับ ISO/IEC 17025 พร้อมกับกลุ่มบริษัทในเครือของเรา

1/8

พันธกิจ

เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความซื่อสัตย์ พัฒนา และเชี่ยวชาญ
ในด้านเครื่องมือวัด และเครื่องสอบเทียบ

คณะกรรมการของเรา

"ส่งเสริมความก้าวหน้า

ของสังคมผ่านทางอุตสาหกรรม"

 

คุณค่า

ความชื่อสัตย์

คุณภาพ

นวัตกรรม

คนในองค์กร

ความผูกพัน

วิสัยทัศน์

จัดหาผลิตภัณฑ์พร้อมนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต

ทีมงาน

Sales Force
Sales Force

press to zoom
Technician Team
Technician Team

press to zoom
Collaborative Team
Collaborative Team

press to zoom
Sales Force
Sales Force

press to zoom
1/11