การบริการ

บริษัทมีการบริการหลังการขาย ทั้งการบริการติดตามตรวจสอบ และซ่อมแซมสำหรับเครื่องมือวัด และเครื่องสอบเทียบ ซึ่งดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรของเรา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี 

 

นอกจากนี้เรามีห้องแล็บที่ใช้ในการสอบเทียบภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งมีให้บริการทั้งใน และนอกสถานที่ โดยทีมงาน CalMan จาก บริษัท แคลิเบรชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา

Calman.png
1/6

บริการของเรา

"Unique services for 

Unique Controls clients."

ขอบเขตการให้บริการ

บริการของเรานั้นมีให้สำหรับการสอบเทียบทั้งในและนอกสถานที่ การสอบเทียบทั้งหมดสามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐานแห่งชาติ

 

  • การสอบเทียบด้านแรงดัน เช่น เกจวัดความดัน เครื่องส่งสัญญาณความดัน อุปกรณ์ควบคุมความดัน เครื่องวัดความดัน เครื่องสอบเทียบความดัน เป็นต้น

  • การสอบเทียบด้านอุณหภูมิ เช่น อาร์ทีดี เทอร์โมคัปเปิล เกจวัดอุณหภูมิ อ่างของเหลว เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว เครี่องสอบเทียบอุณหภูมิ เป็นต้น

  • การสอบเทียบด้านไฟฟ้า เช่น ดีซี โวลต์ / แอมป์มิเตอร์ เครื่องสอบเทียบมัลติฟังก์ชั่น เครื่องนับความถี่ เครื่องจำลองสัญญาณ เครื่องวัดวามเร็วรอบ สโตรโบสโคป เป็นต้น

  • การวัดและการตรวจสอบการไหล เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ เป็นต้น

  • การสอบเทียบวิเคราะห์ เช่น เครื่องวัดวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในนํ้า เป็นต้น

  • การสอบเทียบมวลและสมดุล เช่น อิเลคทรอนิกส์บาลานซ์ สปริงบาลานซ์ น้ำหนัก เป็นต้น

  • การสอบเทียบมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์ ไดออลเกจ  ไฮท์เกจ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ เป็นต้น

 

การรับรอง

ISO/IEC 17025

ห้องแล็บที่ใช้ในการสอบเทียบของเราได้ผ่านการประเมินภายใต้โครงการรับรองห้องปฏิบัติการ อย่างสมบูรณ์แบบ 

โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) ประกาศว่าห้องแล็บของบริษัทได้ถูกตรวจสอบตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถในการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

การรับรองนี้บ่งบอกถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการของบริษัทในการ

(1) วิเคราะห์เครื่องมือวัดและเครื่องสอบเทียบ

ตามวิธีการทดสอบมาตรฐานและ

(2) ทำการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

Accreditation.png
Calman.png
Accreditation1.jpg
 

ลูกค้า

EGAT.png
AMATA.png
PTTGC.png
PTT.png
ACE.png
Thai Oil.png
SCG.png
EGCO.png
ExxonMobil.png
GULF.png
GCME.png
Bangchak.png
MWA.png
MP.png
PWA.png

แกลลอรี่ห้องแล็บ

Lab Pressure Test
Lab Pressure Test

press to zoom
Lab Temperature Test
Lab Temperature Test

press to zoom
Lab Temperature Test
Lab Temperature Test

press to zoom
Lab Pressure Test
Lab Pressure Test

press to zoom
1/12