ผลิตภัณฑ์

บริษัท ยูนิคคอนโทรลส์ จำกัด เป็นตัวแทนและคู่ค้าของผู้ผลิตต่างประเทศเพื่อรับรองมูลค่าสูงสุดในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตขึ้นในประเทศเยอรมนี อังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์กและสหรัฐอเมริกา

 

จากประสบการณ์ 25 ปีของเราในด้านการตลาดและการบริการเครื่องมือวัดและเครื่องสอบเทียบตามมาตราฐานของอุตสาหกรรม เราจึงจัดเรียงผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่ต่อไปนี้:

 • เครื่องมือวัด

  • HART Communicators

  • เครื่องวัดระดับ

  • เครื่องวัดอัตราการไหล

  • เครื่องวัดความดัน

  • เครื่องวัดอุณหภูมิ

  • เครื่องวิเคราะห์สาร

 • เครื่องสอบเทียบ

  • Pressure Calibrators​

  • Multifunction Calibrators

  • Dry Block Calibrators

  • Liquid Temperature Calibration Baths

  • Resistance Decade Boxes

  • mA Calibrators

  • Dead Weight Tester 

1/1

คู่ค้า

Transcat.png
LR.gif
Meriam.png
Techne.png
Martel.png
KEM.png
Sierra.png
Schemierer.png
Pie.png
Beta Calibrators.png

HART® COMMUNICATORS

Meriam.png

HART® Communicator

Beta Calibrators.png

HART® Communicator

Martel.png

HART® Communicator

 

เครื่องสอบเทียบ 

Transcat.png

All kind of Calibrators,
Electrical Test Instruments

Beta Calibrators.png

Precision Laboratory Calibrators, Documenting Multifunction Calibrators,
Digital Pressure Test Gauges,
Hand Pumps

Transmation.png

Automated Pressure Calibrators

LR.gif

Temperature Calibration, Pressure Calibration, Torque/Force Calibration

Martel.png

Precision Laboratory Calibrators, Documenting Multifunction Calibrators,
Digital Pressure Test Gauges,
Hand Pumps

Altek.png

Frequency Calibrators,
mA Loop Calibrators,
T/C & RTD Calibrators

Meriam.png

DP Smart Manometers,
Gas Meter Testers,
Averaging Pitot Tubes,
Orifice Plates

SPMK-logo.png

High / Low Pressure Comparator

Pie.png

Multifunction Calibrators,
mA Loop Calibrators

Techne.png

Dri-Block Calibrators,

Liquid Temp. Calibration Baths, Fluidised Baths

เครื่องวัดระดับ

QTS.png

All kind of Level Measurements

 
 

เครื่องวัดอัตราการไหล

Tricor.png

Coriolis Mass Flow Meters

KEM.png

Gear Flow Meters, 

Turbine Flow Meters, 

Helical Flow Meters

Badger.png

Magnetic Flow Meters

Dynasonics.png

Hybrid Ultrasonic Flow Meters

Sierra.png

Thermal Mass Flow Meters,
Mass Flow Controllers,
Primary Standard Flow Calibrators,
Vortex Flow Meters,
Ultrasonic Flow Meters

Meriam.png

HART Communicators,
DP Smart Manometers,
Gas Meter Testers,
Averaging Pitot Tubes,
Orifice Plates

 

เครื่องวัดความดัน

Beta Calibrators.png

Precision Laboratory Calibrators, Documenting Multifunction Calibrators,
Digital Pressure Test Gauges,
Hand Pumps

Martel.png

Precision Laboratory Calibrators, Documenting Multifunction Calibrators,
Digital Pressure Test Gauges,
Hand Pumps

Meriam.png
Schemierer.png

HART Communitors,
DP Smart Manometers,
Gas Meter Testers,
Averaging Pitot Tubes,
Orifice Plates

Premium Pressure Gauges from Germany,

Differential Pressure Gauges,
Test Gauges,
Bimetallic Dial Thermometers,
Gas-filled Dial Thermometers

3D.png

Premium Pressure Gauges for
Severe Applications,
Test Gauges,
Temperature Gauges

 

เครื่องปั๊มมือและการวัดความดัน

SPMK-logo.png

High / Low Pressure Comparator

Beta Calibrators.png

High Precision Digital
Thermometer

Martel.png

High Precision DigitalThermometer

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ

Schemierer.png

Bimetallic Dial Thermometers,
Gas-filled Dial Thermometers

Beta Calibrators.png

High Precision Digital
Thermometer

Martel.png

High Precision DigitalThermometer

 

เครื่องวิเคราะห์สาร

ECD.png

Complete Industrial Liquid Analytical Solutions,

pH / ORP Analyzer,

Dissolved Oxygen Analyzer,

Conductivity Analyzer,

Resistivity  Analyzer, 

Turbidity Analyzer,

Suspended Solids Analyzer,

Free / Total Chlorine Analyzer,

COD / BOD / TOC Analyzer