เครื่องวิเคราะห์สาร

t80_ecd.jpg
ECD.png

T80 Universal Transmitter

c22_ecd.jpg
ECD.png

C22 Controller

t23_ecd.jpg
ECD.png

T23 Transmitter

t28_ecd.jpg
ECD.png

T28 Transmitter

s80_ecd.jpg
ECD.png

S80 Intelligent Sensors

csx2_ecd.jpg
ECD.png

S10 & S17 Sensors

s10_s17_ecd.jpg
ECD.png

CSX2 Conductivity Sensors

tc80_ecd.png
ECD.png

FC80 Free Chlorine Analyzer

fc80_ecd.png
ECD.png

TC80 Total Chlorine Analyzer

ECD.png
dc80_ecd.png

DC80 De- Chlorination
Analyzer

ECD.png
dca23_ecd.png

DCA-23 Seawater
Dechlorination Analyzer

ECD.png
cd80_ecd.png

CD80 Chlorine Dioxide Analyzer

hp80_ecd.png
ECD.png

HP80 Hydrogen Peroxide
Analyzer

ECD.png
oz80_ecd.png

OZ80 Ozone Analyzer

ECD.png
pa80_ecd.png

PA80 Peracetic Acid Analyzer

ECD.png
do90_ecd.png

DO90 Trace DO2 Sensor
Analyzer

do82_ecd.jpg
ECD.png

TRITON® DO82 Dissolved
Oxygen Sensor

ECD.png
nh4_n_ecd.png

HYDRA® Ammonium Analyzer

ECD.png
no3_n_ecd.png

HYDRA® Nitrate Analyzer

ECD.png
61_boiler_ecd.png

61 Boiler Blowdown System

ECD.png
2122_cooling_ecd.png

2122 Cooling Tower Control
System

ECD.png
ca6_online_ecd.png

CA-6 Online Analyzers

ca6_uv_ecd.png
ECD.png

CA-6 UV Analyzers

COD / BOD / TOC

sms22_ecd.png
ECD.png

SMS-22 Sulfide Ion Measuring System