เครื่องวัดอัตราการไหล

tricor_gear flowmeters.jpg
KEM.png

KEM

Gear Flow Meters
ZHM Series

Tricor_LFM 10_Micro Flow.jpg
Tricor.png

TRICOR

Micro Flow Meters LFM 10

tricor_coriolis mass flow.jpg
Tricor.png

TRICOR

Coriolis Mass Flow Meters
TCM Series

Tricor_HM_Turbine Flow.jpg
Tricor.png

TRICOR

Turbine Flow Meters
HM Series

Tricor_SRZ_Helical Flow.jpg
Tricor.png

TRICOR

Helical Flow Meters 

SRZ ST Series

2020-07-31__9_-removebg-preview.png
Dynasonics.png

DYNAMICS

DXN Portable Hybrid Ultrasonic Flow Meters

FS420.gif
Sierra.png

SIERRA

Innova-Switch™

210i_box.jpg
Sierra.png

SIERRA

Innova-Sonic® 210 

Sierra.png
205.png

SIERRA

Innova-Sonic® 205

206.bmp
Sierra.png

SIERRA

Innova-Sonic® 206

smartrak2.gif
Sierra.png

SIERRA

SmartTrak® 2 Model 100

smartrak2_compod.gif
Sierra.png

SIERRA

SmartTrak® 2 With Compod™

780s.jpg
Sierra.png

SIERRA

Flat-Trak™ 780S

640s.jpg
Sierra.png

SIERRA

Steel-Mass™ 640S

240.gif
Sierra.png

SIERRA

Innova-Mass® Model 240

241.gif
Sierra.png

SIERRA

Innova-Mass® 241 VTP

620s.jpg
Sierra.png

SIERRA

Fast-Flow™ 620S

670s.jpg
Sierra.png

SIERRA

Multi-Trak™ 670S

Ultra780u.gif
Sierra.png

SIERRA

Ultra-High Purity 780S

760s.gif
Sierra.png

SIERRA

Chlorine-Trak™ 760S

BoilerTrak.gif
Sierra.png
primomag.gif
Badger.png
7500ps.gif
Badger.png
mseries.gif
Badger.png

SIERRA

Boiler-Trak™

BADGER METER

Magnetoflow® Mag Meters

BADGER METER

METER7500 Series Magnetic Flow Meters

BADGER METERS

M-Series® Mag Meters

OP-Meter.gif
Badger.png

BADGER METERS

OP Chemical and Sanitary

epm2.gif
Badger.png

BADGER METERS

EPM-2 IND Standard Series

IOG.gif
Badger.png

BADGER METERS

IOG

orifice_plate_951.gif
Meriam.png

MERIAM

951

lfe.jpg
Meriam.png

MERIAM

LFE

accutube_22L_23L.jpg
Meriam.png

MERIAM

Series 22L / 23L

accutube_24D_25D.jpg
Meriam.png

MERIAM

Series 24D / 25D